Σκοπός της παρούσας σελίδας (και των αρχείων που αναφέρονται σε αυτήν) είναι να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου και της δικτυακής πύλης της FDMS Hellas γενικά (κατωτέρω «ο ιστότοπος» ή «ο ιστότοπός μας») είτε από επισκέπτες είτε από εγγεγραμμένους χρήστες (κατωτέρω οι «Όροι Χρήσης»). Η χρήση του ιστοτόπου επιτρέπεται μόνο σε επισκέπτες/χρήστες που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

Επισκεπτόμενοι ή χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, οι επισκέπτες/χρήστες δηλώνουν ότι διάβασαν, κατανόησαν και αποδέχτηκαν ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης και ότι συμφωνούν να δεσμεύονται από αυτούς. Εμείς μπορούμε να αναθεωρούμε ή να επικαιροποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προειδοποίηση, δημοσιοποιώντας οποιαδήποτε τροποποίηση μέσω του ιστοτόπου μας. Η χρήση του ιστοτόπου μετά τη δημοσιοποίηση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης. Αναμένεται από εσάς να ελέγχετε την παρούσα σελίδα κατά καιρούς προκειμένου να εντοπίζετε οποιεσδήποτε αλλαγές στις οποίες προβαίνουμε, εφόσον είναι δεσμευτικές για εσάς.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η λειτουργία του ιστοτόπου γίνεται από την εταιρία First Data Merchant Solutions (Hellas) Ltd («εμείς» / «εμάς» / «FDMS Hellas»).

Η εταιρία First Data Merchant Solutions (Hellas) Ltd έχει συσταθεί στην Ελλάδα με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 133108301000, με έδρα στη διεύθυνση Στρατοπέδου ΑΒΙΠ 2, Κρυονέρι, 14568, Δήμος Διονύσου, Αττική, Ελλάδα. Η First Data Merchant Solutions (Hellas) LTD έχει εγγραφεί νομίμως στην Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority - FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου (αριθ. μητρώου FCA 677358) ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης First Data Europe Limited, η οποία έχει συσταθεί στην Αγγλία (αριθ. εταιρίας 02012925) με έδρα στη διεύθυνση Janus House, Endeavour Drive, Basildon, Essex, SS14 3WF. Η First Data Europe Limited έχει λάβει άδεια από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει των Κανονισμών περί Υπηρεσιών Πληρωμών του 2009 (Payment Service Regulations 2009) προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών (αριθ. μητρώου FCA 582703).

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fdms.br ή στο τηλέφωνο 210 624 4370.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

Υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους Χρήσης, η FDMS Hellas και οι πάροχοι περιεχομένου της σας επιτρέπουν την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και την προσωπική, μη εμπορική χρήση του.

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, και εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε ή να αναθεωρήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου μας χωρίς προειδοποίηση (βλέπε ανωτέρω). Δεν θα φέρουμε ευθύνη εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο ιστότοπός μας καταστεί μη διαθέσιμος για οποιαδήποτε χρονική διάρκεια.

Εμείς μπορούμε κατά καιρούς να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ολόκληρο τον ιστότοπό μας ή σε ορισμένα μέρη του στην περίπτωση χρηστών που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ (COPYRIGHT) / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ / ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η FDMS Hellas, οι συνδεδεμένες εταιρίες, οι εταίροι, οι δικαιοπάροχοι ή ανάδοχοί της είναι οι κάτοχοι ή οι δικαιοδόχοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των προγραμμάτων, πληροφοριών, δεδομένων, γραφικών, εμπορικών σημάτων, εταιρικών επωνυμιών, λογοτύπων, εικόνων, βίντεο, ψηφιακών λήψεων) που περιέχονται στον ιστότοπο ή καθίστανται διαθέσιμα μέσω αυτού. Τα έργα αυτά προστατεύονται από τις διατάξεις ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων.

Όλα τα δικαιώματα που δεν σας χορηγούνται ρητά δυνάμει των παρόντων Όρων Χρήσης διατηρούνται και διακρατούνται από την FDMS Hellas, τις συνδεδεμένες εταιρίες, τους εταίρους, τους δικαιοπάροχους/αναδόχους ή άλλους παρόχους περιεχομένου της. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση για τυχόν εμπορικό σκοπό οποιουδήποτε μέρους του ιστοτόπου μας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται η απεικόνιση σε πλαίσιο ή η χρήση τεχνικών απεικόνισης σε πλαίσιο (framing) για τη συμπερίληψη οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ή λογοτύπου ή οποιασδήποτε ιδιόκτητης πληροφορίας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διατάξεων σελίδας ή εγγράφων) της FDMS Hellas χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε ετικετών meta (meta tags) ή άλλου είδους «κρυφών κειμένων» που εμπεριέχουν επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της FDMS Hellas χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται η κατάχρηση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου. Επιτρέπεται η χρήση τους μόνο σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση αντιγράφων ή η λήψη αποσπασμάτων οποιασδήποτε σελίδας(-ων) από τον ιστότοπό μας για προσωπική αναφορά και χρήση. Επιτρέπεται επίσης να εφιστάτε την προσοχή άλλων συναδέλφων σας σε υλικό αναρτημένο στον ιστότοπό μας. Απαγορεύεται η επεξεργασία των τυπωμένων ή ψηφιακών αντιγράφων οποιουδήποτε υλικού το οποίο έχετε εκτυπώσει ή λάβει, καθώς και η χρήση οποιωνδήποτε απεικονίσεων, φωτογραφιών, αλληλουχιών βίντεο/ήχων ή οποιωνδήποτε γραφικών χωρίς το συνοδευτικό τους κείμενο.

Πρέπει να αναφέρεται πάντα η ιδιότητά μας (ή η ιδιότητα των ταυτοποιημένων πηγών μας) ως συντακτών του υλικού του ιστοτόπου μας.

Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μέρους του υλικού που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς σχετική άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Η από μέρους σας εκτύπωση, αντιγραφή ή λήψη οποιουδήποτε μέρους του ιστοτόπου μας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης σάς αφαιρεί άμεσα το δικαίωμα χρήσης του ιστοτόπου μας, οπότε θα πρέπει να επιλέξετε είτε να επιστρέψετε είτε να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η πρόσβαση στον ιστότοπο παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη και όχι με πρωτοβουλία της FDMS Hellas.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόκτηση και διατήρηση του απαραίτητου εξοπλισμού (π.χ. προσωπικού υπολογιστή), λογισμικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την προστασία του συστήματός τους από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η FDMS Hellas έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει τη λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας για την προστασία του ιστοτόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και χρησιμοποιεί συστήματα ασφαλείας για τον έλεγχο της πρόσβασης στις ιστοσελίδες του για την αποτροπή επιθέσεων και οποιωνδήποτε άλλων μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα είναι απαλλαγμένο από ιούς, σφάλματα και άλλα επιβλαβή στοιχεία, και συνεπώς δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση πρόκλησης τυχόν βλάβης στον εξοπλισμό, στο λογισμικό και στα αρχεία του χρήστη που αναφέρθηκαν ανωτέρω, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά που ίσως υποστεί ο χρήστης λόγω των ως άνω αιτίων.

5. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ – Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν επιλέξετε ή εάν σας δοθεί κωδικός χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας που εφαρμόζουμε, τότε έχετε την ευθύνη να τηρείτε την εμπιστευτικότητα του λογαριασμού και των κωδικών πρόσβασής σας και να περιορίζετε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας και, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται με τη χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Οφείλετε να μας ενημερώνετε εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας κατέστη γνωστός σε οποιονδήποτε άλλον ή εάν χρησιμοποιείται, ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί, με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Έχετε την ευθύνη να διασφαλίζετε την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων που μας υποβάλλετε και να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές σε αυτά. Είναι δυνατή η πρόσβασή σας στα περισσότερα από τα στοιχεία που μας έχετε υποβάλει, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας, καθώς και να τα επικαιροποιείτε στο τμήμα του ιστοτόπου που φέρει το χαρακτηρισμό «Ο λογαριασμός σας».

Έχετε την ευθύνη να διασφαλίζετε ότι όλα τα πρόσωπα που αποκτούν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της δικής σας σύνεσης στο Διαδίκτυο γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών και να απενεργοποιήσουμε οποτεδήποτε κάθε ταυτότητα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε αυτά τα επιλέξατε εσείς είτε σας τα δώσαμε εμείς, εάν κατά τη γνώμη μας δεν συμμορφώνεστε με την εφαρμοστέα νομοθεσία, με οποιεσδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων, οδηγιών ή πολιτικών.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή μας αποστέλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Εμείς θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αναρτώντας ειδοποιήσεις στον ιστότοπο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που κρίνουμε πρόσφορο. Για τους σκοπούς της σύμβασης, συγκατατίθεστε να λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς ηλεκτρονικά και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, οι ειδοποιήσεις, οι γνωστοποιήσεις ή άλλες επικοινωνίες που σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά πληρούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση βάσει της οποίας οι επικοινωνίες αυτές πρέπει να είναι γραπτές, εκτός εάν υφίστανται υποχρεωτικοί εφαρμοστέοι νόμοι που απαιτούν συγκεκριμένα διαφορετική μορφή επικοινωνίας.

6. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ/ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο αναφορικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για πληροφόρηση. Οι περιγραφές του παρόντος ιστοτόπου παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η FDMS Hellas και δεν αποτελούν χρηματοοικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια επένδυσης ή άλλων συναλλαγών, και η FDMS Hellas δεν ευθύνεται επ’ ουδενί λόγω για οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου από επισκέπτες/χρήστες που ενεργούν αυτοβούλως.

Οι τιμές που αναφέρονται ή διατίθενται μέσω του ιστοτόπου δίνονται αποκλειστικά και μόνο για πληροφόρηση και δεν αποτελούν προσφορά ούτε αντικαθιστούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν όντως για κάθε προϊόν ή υπηρεσία της FDMS Hellas, όπως σας κοινοποιούνται μέσω σχετικής προσφοράς, ούτε υπερισχύουν αυτών. Η αγορά τυχόν προϊόντος ή υπηρεσίας από την FDMS Hellas υπόκειται στους ΠΡΟΤΥΠΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε προϊόντα και υπηρεσίες μας, επισκεφθείτε την εισαγωγική σελίδα του ιστοτόπου www.fdms.gr και ανασκοπήστε προσεκτικά τους ΠΡΟΤΥΠΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ που επισυνάπτονται στην τελευταία σελίδα του εν λόγω ιστοτόπου.

Όταν ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστοτόπους ή/και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Εμείς δεν ασκούμε έλεγχο επί των περιεχομένων των εν λόγω ιστοτόπων ή πόρων κι δεν τα υιοθετούμε ούτε παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση για αυτά. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιουσδήποτε ιστοτόπους ή πόρους που συνδέονται με τον ιστότοπό μας, αυτό γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Εμείς δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τους εν λόγω ιστοτόπους ή πόρους ούτε για τυχόν απώλεια ή ζημιά που δύναται να προκύψει από τη χρήση τους.

7. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ

Σκοπός μας είναι να επικαιροποιούμε τον ιστότοπό μας τακτικά, οπότε δύνανται να υπάρξουν αλλαγές οποτεδήποτε. Ωστόσο, οποιοδήποτε υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας δύναται να καταστεί μη ισχύουσα οποιαδήποτε στιγμή, ενώ εμείς δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να την επικαιροποιήσουμε.

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Εμείς καταβάλλουμε τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου και τη αλάνθαστη διενέργεια μεταδόσεων. Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε αυτό. Επιπροσθέτως, η πρόσβασή σας στον ιστότοπο δύναται να διακόπτεται ή να περιορίζεται κατά καιρούς για τη διενέργεια επιδιορθώσεων ή εργασιών συντήρησης ή για την εισαγωγή νέων διευκολύνσεων ή υπηρεσιών. Εμείς προσπαθούμε να περιορίζουμε τη συχνότητα και τη διάρκεια κάθε τυχόν διακοπής ή περιορισμού.

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να διακόψουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή να τον κλείσουμε οριστικά.

9. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Η FDMS HELLAS ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ, Η FDMS HELLAS ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, Η FDMS HELLAS ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. ΕΜΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ».

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΜΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ ΡΗΤΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ:

(Α) ΚΑΘΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΟΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΜΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

(Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΕΞΗΣ:

 • απώλεια εσόδων,
 • απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
 • απώλεια κερδών ή συμβολαίων,
 • απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων,
 • απώλεια δεδομένων,
 • απώλεια φήμης και πελατείας,
 • σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου, και
 • οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά κάθε είδους, ασχέτως των αιτίων της είτε προκύπτει από αδικοπραξία, αθέτηση σύμβασης είτε άλλως πώς, ακόμη και αν ήταν προβλέψιμη, υπό την προϋπόθεση ότι ο παρόν όρος δεν αποκλείει την έγερση αξιώσεων για απώλεια ή ζημιά σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία ή άλλων αξιώσεων για θετική χρηματοοικονομική απώλεια οι οποίες δεν εξαιρούνται βάσει οποιωνδήποτε από τις ως άνω κατηγορίες.

Κανένας από τους παρόντες όρους δεν περιορίζει ούτε αποκλείει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματικές βλάβες εξαιτίας αμέλειάς μας ούτε την ευθύνη μας για δόλια παραποίηση ή για παραποίηση θεμελιώδους ζητήματος ούτε τυχόν άλλη ευθύνη μας η οποία δεν δύναται να αποκλειστεί ή να περιοριστεί δυνάμει της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

Η FDMS Hellas επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου σύμφωνα με την περί απορρήτου πολιτική της (https://www.firstdata.com/en_gr/privacy/binding-corporate-rules.html). Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζουμε για το ιδιωτικό απόρρητο και τα cookies κάνοντας κλικ στο σχετικό σύνδεσμο.

11. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες του ιστοτόπου μας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τους κανονισμούς του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και της σχετικής νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, καθώς και να απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του ιστοτόπου, ή σε σχέση με τη χρήση του, και από αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλες παράνομες πρακτικές.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου: (α) με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί, ή ενδέχεται να προκαλέσει, τη διακοπή, βλάβη ή υποβάθμιση του ιστοτόπου ή οποιασδήποτε πρόσβασης σε αυτόν, ή (β) για δόλιους σκοπούς ή σε σχέση με ποινικό αδίκημα ή άλλη παράνομη δραστηριότητα, ή (γ) για την πρόκληση ενόχλησης, αναστάτωσης ή ανησυχίας.

Οι χρήστες του ιστοτόπου ευθύνονται για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί στον ιστότοπο εξαιτίας ακατάλληλης ή παράνομης χρήσης του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Εάν η FDMS Hellas, οι συνδεδεμένες εταιρίες της ή οι ιδιοκτήτες της εμπλακούν σε δικαστικές διαδικασίες ή εάν απαιτηθεί να καταβάλουν οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση εξαιτίας της από μέρους των χρηστών παραβίασης των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την FDMS Hellas για τους λόγους αυτούς.

11.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

Οποτεδήποτε χρησιμοποιείτε ένα χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να αποστείλετε υλικό στον ιστότοπό μας ή να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες του ιστοτόπου μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα περί περιεχομένου πρότυπα που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα αυτά, και θα μας αποζημιώνετε σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της εγγύησης αυτής.

Με εξαίρεση οποιαδήποτε στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου, οι οποίες καλύπτονται από την περί απορρήτου πολιτική μας (https://www.firstdata.com/en_gr/privacy/binding-corporate-rules.html), τυχόν ύλη υλικό που αποστέλλετε στον ιστότοπό μας θεωρείται μη εμπιστευτική και μη ιδιόκτητη, οπότε έχουμε το δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, διανομής και γνωστοποίησης της του εν λόγω ύλης υλικού σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο που ισχυρίζεται ότι τυχόν ύλη υλικό τηνο οποίαο αναρτήσατε ή αποστείλατε στον ιστότοπό μας παραβιάζει δικά του δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή το ιδιωτικό του απόρρητο.

Εμείς δεν ευθυνόμαστε, ούτε φέρουμε αστική ευθύνη έναντι τυχόν τρίτων, για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουασδήποτε ύλης υλικού που αναρτάται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του ιστοτόπου μας.

Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε υλικό που αποστείλατε ή οποιαδήποτε ανάρτηση που κάνατε στον ιστότοπό μας εάν, κατά τη γνώμη μας, το εν λόγω υλικό δεν συμμορφώνεται με τα περί περιεχομένου πρότυπα που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

11.2. ΙΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ (HACKING) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Απαγορεύεται η κατάχρηση του ιστοτόπου μας η οποία συνίστανται στην εσκεμμένη εισαγωγή επιβλαβών ηλεκτρονικών στοιχείων (viruses, trojans, worms, logic bombs) ή άλλου υλικού που είναι κακόβουλ ή τεχνολογικώς επιβλαβές. Απαγορεύεται η απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή όπου είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε τυχόν διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τον ιστότοπό μας. Απαγορεύεται η διενέργεια επίθεσης κατά του ιστοτόπου μας μέσω επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης (denial-of-service attack) ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial-of-service attack).

Εμείς θα καταγγείλουμε στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου τυχόν από μέρους σας παραβίαση των ως άνω υποχρεώσεων και θα συνεργαστούμε με αυτές αποκαλύπτοντάς τους την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, παύει να ισχύει αμέσως το δικαίωμά σας για πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Εμείς δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από κατανεμημένη επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial-of-service attack), ιό ή άλλο τεχνολογικώς επιβλαβέςή υλικό που ενδέχεται να μόλυνε τον υπολογιστικό εξοπλισμό, τα υπολογιστικά προγράμματα, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό σας εξαιτίας της χρήσης του ιστοτόπου μας ή εξαιτίας λήψης τυχόν υλικού αναρτημένου σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν.

11.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

Επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσμων που οδηγούν στην αρχική σελίδα μας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω σύνδεση είναι δίκαιη και νόμιμη και δεν βλάπτει ούτε εκμεταλλεύεται τη φήμη μας, αλλά η εν λόγω σύνδεση δεν θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που υπονοεί οποιουδήποτε είδους συσχέτιση, έγκριση ή υιοθέτηση από μέρους μας εφόσον δεν υφίσταται κάτι τέτοιο και δεν έχει δοθεί η δική μας ρητή συγκατάθεση γραπτώς.

Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμου από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν σας ανήκει.

Απαγορεύεται η δημιουργία απεικόνισης του ιστοτόπου μας σε πλαίσιο (framing) σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή η δημιουργία συνδέσμου που οδηγεί σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα του ιστοτόπου μας εκτός της αρχικής σελίδας. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης της άδειας δημιουργίας συνδέσμου χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος στον οποίο δημιουργείτε το σύνδεσμο πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα περί περιεχομένου πρότυπα των δικών μας Όρων Χρήσης.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό από τον ιστότοπό μας με τρόπο άλλο εκτός από εκείνον που περιγράφεται ανωτέρω, παρακαλούμε να υποβάλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fdms.gr.

11.4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου μας για παράνομους σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου μας:

 • Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.
 • Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος/δόλιος ή που εμπερικλείει οποιονδήποτε παράνομο/δόλιο σκοπό ή παράνομη/δόλια πρόθεση.
 • Με σκοπό την πρόκληση βλάβης, ή την απόπειρα πρόκλησης βλάβης, σε ανηλίκους, ασχέτως τρόπου.
 • Για την μετάδοση, την εσκεμμένη παραλαβή, αποστολή, λήψη, χρήση ή επαναχρησιμοποίηση οποιουασδήποτε ύλης υλικού που δεν συμμορφώνεται με τα περί περιεχομένου πρότυπα που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Για τη μετάδοση, ή τη διασφάλιση της αποστολής, οποιασδήποτε μη ζητηθείσας ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή προωθητικούής ύλης υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας απόπειρας προσέλκυσης (ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα - spam).
 • Για την εσκεμμένη μετάδοση οποιωνδήποτε δεδομένων, την αποστολή οποιουασδήποτε ύλης υλικού που περιέχει επιβλαβή ηλεκτρονικά στοιχεία (viruses, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware) ή οποιωνδήποτε άλλων επιβλαβών προγραμμάτων ή παρόμοιων υπολογιστικών κωδίκων που σκοπό έχουν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού (hardware).

Συμφωνείτε επίσης:

 • Να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε ή επαναπωλείτε οποιοδήποτε μέρος του ιστοτόπου σε αντίθεση προς τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.

Να μην αποκτάτε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, να μην παρεμβαίνετε/ προκαλείτε βλάβη / διαταράσσετε:

 • οποιοδήποτε τμήμα του ιστοτόπου μας,
 • οποιονδήποτε εξοπλισμό ή οποιοδήποτε δίκτυο όπου είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας,
 • οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή του ιστοτόπου μας,
 • οποιονδήποτε εξοπλισμό ή οποιοδήποτε δίκτυο που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε τρίτον.

12. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εμείς μπορούμε κατά καιρούς να παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου μας διαδραστικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:

 • χώρων συνομιλίας (chat rooms),
 • πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards),
 • γρήγορων σφυγμομετρήσεων (quick polls),
 • RSS feeds.

Όταν παρέχουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία, σας ενημερώνουμε σαφώς για το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας, εάν είναι εποπτευόμενη και τι είδους εποπτεία χρησιμοποιείται (συμπεριλαμβανομένης διευκρίνισης ως προς το εάν η εποπτεία γίνεται από άνθρωπο ή με τεχνικά μέσα).

Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να αξιολογούμε τυχόν κινδύνους για τους χρήστες (ιδίως για τα παιδιά) που προκύπτουν από τρίτους κατά τη χρήση οποιασδήποτε διαδραστικής υπηρεσίας που παρέχεται μέσω του ιστοτόπου μας, και θα αποφασίζουμε κατά περίπτωση εάν είναι κατάλληλη η χρήση εποπτείας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του είδους της χρησιμοποιούμενης εποπτείας) δεδομένων των κινδύνων αυτών. Εντούτοις, δεν υποχρεούμεθα να επιβλέπουμε, να παρακολουθούμε ή να εποπτεύουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου μας, και αποκλείουμε ρητά κάθε ευθύνη μας για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκύπτει επειδή ο χρήστης χρησιμοποιεί οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία σε αντίθεση με τα περί περιεχομένου πρότυπά μας, ασχέτως εάν η υπηρεσία είναι εποπτευόμενη ή όχι.

Η χρήση οποιασδήποτε από τις διαδραστικές υπηρεσίες μας από ανήλικο υπόκειται στη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του. Συμβουλεύουμε τους γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιούν μια διαδραστική υπηρεσία η οποία είναι σημαντική να τα ενημερώνουν για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι η εποπτεία δεν είναι αλάθητη. Οι ανήλικοι που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους πιθανούς κινδύνους.

Όταν μια διαδραστική υπηρεσία μας υπόκειται σε εποπτεία, συνήθως σας δίνουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον επόπτη σε περίπτωση προβληματισμού ή δυσκολίας.

13. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Τα παρόντα περί περιεχομένου πρότυπα ισχύουν για κάθε υλικό που συνεισφέρετε στον ιστότοπό μας (συνεισφορές) και για κάθε διαδραστική υπηρεσία που σχετίζεται με αυτόν.

Οφείλετε να συμμορφώνεστε τόσο με το πνεύμα όσο και με το γράμμα των κάτωθι προτύπων. Τα πρότυπα ισχύουν τόσο για το κάθε επιμέρους τμήμα οποιασδήποτε συνεισφοράς όσο και για το σύνολό της.

Οι συνεισφορές πρέπει:

 • Να είναι ακριβείς (όταν δηλώνουν γεγονότα).
 • Να είναι γνήσιες (όταν δηλώνουν γνώμες).
 • Να συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ελλάδας και οποιασδήποτε χώρας στην οποία αναρτώνται.

Οι συνεισφορές δεν πρέπει:

 • Να περιέχουν τυχόν περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο.
 • Να περιέχουν τυχόν υλικό που είναι αισχρή, προσβλητική προκλητική ή προκαλεί μίσος.
 • Να προωθούν υλικό που περιέχει σαφώς σεξουαλικό χαρακτήρα.
 • Να προωθούν τη βία.
 • Να προωθούν τις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.
 • Να παραβιάζουν τυχόν δικαιώματα δημιουργού (copyright), δικαιώματα βάσεων δεδομένων ή εμπορικά σήματα οποιουδήποτε προσώπου.
 • Να ενδέχεται να παραπλανήσουν κάποιο πρόσωπο.
 • Να παραβιάζουν οποιοδήποτε νομικό καθήκον που οφείλεται σε τρίτον, όπως συμβατικό καθήκον ή καθήκον απορρήτου.
 • Να προάγουν τυχόν παράνομη δραστηριότητα.
 • Να είναι απειλητικές ή καταχρηστικές, ή να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή άλλων, ή να προκαλούν ενόχληση, αναστάτωση ή περιττή ανησυχία.
 • Να ενδέχεται να παρενοχλήσουν, να αναστατώσουν, να φέρουν σε δύσκολη θέση, να δημιουργήσουν πανικό ή να ενοχλήσουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
 • Να χρησιμοποιούνται για να υποδυθείτε κάποιο άλλο πρόσωπο ή για να παραποιήσετε την ταυτότητά σας ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο.
 • Να δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται από εμάς, εάν δεν ισχύει αυτό.
 • Να υποστηρίζουν, να προάγουν ή να υποβοηθούν τυχόν παράνομη ενέργεια, όπως (λόγου χάρη) την παραβίαση δικαιωμάτων δημιουργού (copyright) ή την κατάχρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

14. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Εμείς θα καθορίσουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια κατά πόσον έχει υπάρξει παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, θα λαμβάνουμε εκείνα τα μέτρα που κρίνουμε κατάλληλα.

Η μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης βάσει των οποίων σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας δύναται να οδηγήσει στην από μέρους λήψη των εξής μέτρων:

 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση οποιασδήποτε ανάρτησης ή υλικό που έχετε αποστείλει στον ιστότοπό μας.
 • Έκδοση προειδοποίησης προς εσάς.
 • Κίνηση νομικών διαδικασιών για κάλυψη όλων των δαπανών, υπό το μορφή αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εύλογων διοικητικών και νομικών δαπανών) που οφείλονται στην παραβίαση.
 • Περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας.
 • Γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, εφόσον αυτό θεωρείται απαραίτητο κατά την εύλογη κρίση μας.

ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΟΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΚΡΙΣΗ ΜΑΣ.

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΦΟΡΑ

Τα δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση εγείρεται από, ή σε σχέση με, επίσκεψη στον ιστότοπό μας, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να κινήσουμε διαδικασίες εναντίον σας για παραβίαση των παρόντων όρων στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που εγείρεται από, ή σχετίζεται με, αυτούς ή το αντικείμενό τους ή τη διαμόρφωσή τους (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται βάσει αυτού.

16. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Οι επωνυμίες «First Data» και «First Data Merchant Solutions» είναι εμπορικά σήματα της εταιρίας First Data Corporation.

17. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Είναι δυνατή η δημοσίευση διατάξεων ή ειδοποιήσεων σε άλλο τμήμα του ιστοτόπου μας οι οποίες θα υπερισχύουν ορισμένων από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.

18. ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΑΣ

Εάν σας προβληματίζει κάτι που σχετίζεται με το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας ή εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα αναφορικά με του Όρους Χρήσης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@fdms.gr ή να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας στην First Data Merchant Solutions (Hellas) Ltd, Στρατοπέδου ΑΒΙΠ 2, Κρυονέρι, 14568, Δήμος Διονύσου, Αττική, Ελλάδα, φροντίδα Κας Σοφίας Χαντέλη.

Η τελευταία αναθεώρηση των παρόντων Όρων Χρήσης έγινε τον Απρίλιο του 2015.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.